Migranten leren door

Vooral vrouwelijke migranten zijn kansrijk

Zeven vinkjes: weg kansen?

Joris Luyendijk schreef over zeven vinkjes: 7 toevalligheden die bepalen of je stem gehoord wordt. Wat zijn die 7 vinkjes?

  1. Minstens 1 hoogopgeleide en/of welgestelde (rijke) ouder
  2. Minstens 1 in Nederland geboren ouder
  3. Man
  4. Hetero
  5. Wit
  6. Gymnasium of atheneum (VWO)
  7. Universiteit

Je kunt je dus voorstellen dat dit maar een hele kleine groep is in Nederland. En al helemaal geen vrouwelijke nieuwkomers.

Migrantenvrouwen: Wij willen gewoon meedoen

Al in 2014 publiceerde Atria “Wij willen gewoon meedoen.Arbeidsparticipatie van 25 gezinsmigrantes.” Hierin beschrijft Atria (kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis) de persoonlijke verhalen van gezinsmigrantes.

Uit gesprekken die Atria voerde met gezinsmigrantes en met een groep experts komt naar voren dat:

  • Het potentieel aan (hoogopgeleide) gezinsmigrantes onvoldoende wordt benut op de arbeidsmarkt, doordat zij onder hun niveau werken of zich op het moederschap gaan richten omdat ze geen werk kunnen vinden.
  • Gezinsmigrantes momenteel weinig of geen ondersteuning krijgen bij het vinden van werk of een geschikte opleiding, omdat ze vaak niet-uitkeringsgerechtigd (nugger) zijn.
  • Het aanbod aan opleidingen voor volwassenen onoverzichtelijk is en onvoldoende toegankelijk lijkt voor gezinsmigrantes.

Het beheersen van een taal is de sleutel tot je eigen identiteit. Het is heel frusterend dat de Nederlandse inburgering niet genoeg was om mijn dromen waar te maken. Door het volgen van “Migrantenvrouwen leren door” kan ik dat nu wel” (Sham, cursiste 1e groep Migranten vrouwen leren door).

Ambitieuze migrantenvrouw?

Heb jij ook dromen die je wil waarmaken? Maar loop je net als Sham tegen je beheersing van het Nederlands aan? Geef je dan op voor de nieuwe groep “Migrantenvrouwen leren door”, die in oktober 2023 start. Bel voor meer informatie met onze partner Startwijzer: 0229 -274 888. Of kom langs op de informatiemiddag op woensdag 29 maart van 12:00-16:00. Locatie: Dampten 16, 1625 NR in Hoorn. Hier geeft EdiNova ook de lessen. Tijdens deze middag kun je je vragen stellen aan huidige en oud-kandidaten en docenten. Neem gerust kinderen mee!

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.