Migranten leren door

Het merendeel van de asielaanvragen is van economische vluchtelingen

Niemand kiest ervoor om te moeten vluchten. Uit angst voor oorlog of geweld laten vluchtelingen vaak alles achter: familie en vrienden, hun huis, baan of school. De reis die vluchtelingen afleggen op zoek naar een veilige plek is vaak levensgevaarlijk. De vraag of iemand in een ander land mag blijven of niet, wordt zeer nauwkeurig overwogen (vaak door de overheid). Mensen die om economische redenen hun land verlaten, krijgen bijvoorbeeld geen vluchtelingenstatus toegekend.

Een statushouder is een voormalig asielzoeker die een vergunning heeft gekregen om in Nederland te mogen blijven. Zij hebben een legitieme reden om niet terug te gaan naar het land waar zij geboren zijn. Een statushouder blijft in een Asielzoekerscentrum (AZC) totdat er een woning beschikbaar is. Een statushouder krijgt een woning in de gemeente en gaat starten met de inburgering. Daar leren zij over de normen en waarden in Nederland, maar krijgen zij ook Nederlandse taal en starten zij met werken. 

Pas als statushouder start je inburgering en mag je starten met werken. Om terug te keren in je eigen vak is vaak een hoger niveau Nederlands nodig en kennis van hoe werken werkt in Nederland ”

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.