ANBI

Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) moet voldoen aan criteria die door wet- en regelgeving zijn vastgesteld. Het geeft donateurs de garantie dat donaties worden gebruikt voor het bereiken van de doelstelling van Stichting Juniusfonds

  • De activiteiten van Stichting Juniusfonds dienen een sociaal, maatschappelijk belang: het terugdringen van armoede in West-Friesland door het bevorderen van financiele onafhankelijkheid
  • Stichting Juniusfonds heeft geen winstoogmerk, maar bieden inwoners van West-Friesland een toekomstperspectief en betere kansen op de arbeidsmarkt.
  • Het bestuur en de mensen die rechtstreeks zijn betrokken bij Juniusfonds, voldoen aan de integriteitseisen.
  • Alle bestuursleden voeren hun bestuurlijke taken uit op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor geen vergoeding.
  • Juniusfonds staat geregistreerd onder het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) of fiscaal nummer 802036405
  • Stichting Juniusfonds publiceert het beleidsplan op deze website en zal deze informatie actualiseren als er wijzigingen zijn

De voordelen van een ANBI

Vrijstelling van erf- en/of schenkbelasting

Stichting Juniusfonds heeft, door de toekenning van de ANBI-status, vrijstelliing van erf- en/of schenkbelasting, zoals legaten en andere donaties. Hierdoor hoeven wij minder belasting te betalen. Uw donatie of legaat komt dus volledig ten goede aan onze doelstelling: minder armoede in de regio West-Friesland.

Giften aftrekbaar van de belasting

Stichting Juniusfonds heeft geen winstoogmerk. Door de toekenning van het ANBI keurmerkt, profiteert de donateur of sponsor ook: de schenking is fiscaal aftrekbaar. Daarvoor heeft de schenker wel ons RSIN/fiscaalnummer nodig. Dat is 802036405.